sprawdź termin i cenę

Historia

Wila Ślimak - zaprojektowana w 1898 roku przez Stanisława Witkiewicza dla Jędrzeja Ślimaka stanowi kwintesencję stylu zakopiańskiego. Styl ten został stworzony przez Witkiewicza i związany był głównie z osobowością jego twórcy. Powstał on poprzez połączenie elementów tradycyjnego budownictwa podhalańskiego z elementami secesji. Projekt powstawał na bazie tradycyjnej dwuizbowej chałupy ze spadzistym dachem powiększonej o ustawione prostopadle piętro .Ściany z płazów (przeciętych na pół pni drzew)  stawiano na zrąb na wysokich kamiennych podmurówkach- o wysokości dostosowanej do ukształtowania terenu. Podmurówki te stanowiły ściany piwnic w których umieszczone były okna o łukowych nadprożach. Wystające poza obrys ścian „rysie”- płazy stanowiące podparcie sufitów lub dachów były bogato rzeźbione motywami roślinnymi. Na poddaszu budowano „wyględy” – małe pokoiki nawiązujące do tradycyjnych szałasów. Dachy zdobione były „pazdurami” – ozdobami rzeźbionymi w kształcie lilii umieszczonymi na skrajnych krokwiach kalenicy dachu. Szczyty (ściany szczytowe w dachu dwuspadowym) ozdabiano przybijanymi promieniście wąskimi listwami zwanymi „słoneczkami”. Na południowej elewacji umieszczano „przyłapy” – odkryte werandy pod wysuniętym okapem wsparte na łukach kamiennej podmurówki.

Wila Ślimak Zakopane - historia


Nazwa Wila Ślimak

związana jest z oryginalną pisownią nazwy domu pochodzącej od  nazwiska pierwszego właściciela Jędrzeja Ślimaka. Jędrzej Ślimak był bogatym gospodarzem i właścicielem szeregu domów w Zakopanym. Był też zaprzyjaźniony z rodziną Witkiewiczów. Stanisław Witkiewicz po osiedleniu się na stałe w Zakopanem w 1890 roku zamieszkał właśnie w domu Jędrzeja Ślimaka. Tam też w 1891 roku odbył się chrzest jego syna Stanisława Ignacego Witkiewicza –Witkacego. Wila Ślimak jest jednym z najlepiej zachowanych w Zakopanym domów w stylu zakopiańskim. Początkowo do 1902 roku w Wili mieszkał Jan Witkiewicz, brat Stanisława. Od 1902 roku do wybuchu I wojny światowej w Wili Ślimak znajdował się pensjonat Stanisława Ciszewskiego „Janina”. Po pierwszej wojnie światowej pensjonat zmienił nazwę na „Zośka”, który prowadziła Maria Witkiewiczowa,  żona Stanisława – matka Witkacego. W tym okresie budynek został przebudowany- oszklono werandy i pomalowano dom farbą olejną. Po II wojnie światowej dom został objęty kwaterunkiem, był to okres postępującej dewastacji substancji budynku.
 

Od 1986 do 2006 roku

dom był stopniowo reprywatyzowany. W miarą odzyskiwania lokali właściciele sukcesywnie remontowali poszczególne mieszkania i elewacje budynku . Oryginalne płazy oczyszczono z farby olejnej, a wszystkie zniszczone detale i rzeźby zostały pieczołowicie odtworzone. Podstawę prac konserwatorskich stanowiły zachowane plany i zdjęcia z XIX i początku XX wieku. Obecnie w budynku tak jak przed laty działa Wila Ślimak, obiekt którego piękne drewniane wnętrza z kunsztownie zamszonymi płazami, jak niegdyś świadczą o mistrzostwie podhalańskich budowniczych. Na parterze domu znajduje się restauracja „Witkiewiczówka” w jej  oryginalnych wnętrzach oglądać można unikatowe archiwalne zdjęcia domów zaprojektowanych przez Stanisława Witkiewicza oraz portretowe zdjęcia samego twórcy stylu zakopiańskiego- w tym jedno wykonane przez jego syna Witkacego. W pięknie sklepionych kamiennych piwnicach mieszczą się: pub i spa.